Park prirode “Tikvara”

Prirodno dobro ¨Tikvara¨ nalazi se u južnom delu Bačke na inundacionom području srednjeg toka Dunava, na njegovoj levoj obali, protežući se od km 1927 do km 1305. To je jasno omeđen (visoka obala,nasip i reka Dunav) i kompaktan ritski kompleks. Na području prirodnog dobra dominiraju šume mekih lišćara, a čitav prostor je isprepletan rukavcima Dunava kao i barskim površinama.

Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 554.52 ha od toga podrucje:

  • rezim zastite II stepena obuhvata 138.85 ha ili 25%
  • rezim zastite III stepena obuhvata 415.67 ha ili 75%

Zastitna zona Parka prirode “Tikvara” obuhvata povrsinu 351.78 ha